Nukkumisergonomia-termi ja modernin nukkumisergonomian keskeiset suuntaviivat, rajaukset ja sisällöt kehittyivät Suomen Tempurin toimesta 2000-luvun alkupuolella. Sisältöjä tutkittiin ja muokattiin eri terveydenhoitotahojen, huonekalualan ammattilaisten, potilasjärjestöjen ja muun muassa ammattikorkeakoulujen fysioterapiakoulutuksen (erityisesti TAMK) kanssa. Kehitystyö lähti liikkeelle ongelmasta, kuten monet kehityshankkeet tekevät. Nyt ongelma vain oli positiivinen: haluttiin ymmärtää vieläkin paremmin, miksi Tempur-tyynyt ja -patjat antoivat niin hyvän vasteen nukkumiseen liittyvissä tuki- ja liikuntaelinongelmissa sekä unen laadun paranemisessa.

Tempurilla oli alusta asti selvää, että Nukkumisergonomia-sanaa tai sisältöjen osia ei suojata yritysmaailmassa tyypillisellä tavalla vaan se jätetään ”avoimeksi koodiksi”, jotta se voisi vapaasti kehittyä mahdollisimman laajasti. Tavoitteena on ollut saada kehitteille moniääninen ja näin mahdollisimman objektiivinen tiede, joka palvelisi ihmistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomen Tempurin työntekijät yhteistyökumppaneineen osallistuvat tänä päivänä koko maailmanlaajuisen Tempur-konsernin nukkumisergonomiseen perehdytykseen ja tuotekehitykseen, vaikuttaen näin miljoonien ihmisten nukkumiseen ympäri maailman. Globaalistikin toimien tempurilaiset haluavat edelleen säilyttää intohimon ymmärtää paremmin nukkumisalustan, makuuhuoneen mikroympäristön ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.