Reumaa sairastavan on vaikea nukkua – katso mitä tutkimus ehdottaa avuksi

Fyysiset oireet, unihygienia ja nukkumisergonomia, eli vuode, patja ja tyyny, vaikuttavat eniten reumatauteja sairastavien nukkumisen laatuun.

Hengittävä Tempur -materiaali muotoutuu täydellisesti vartalon muotoihin ja luo nukkujalle painottomuuden tunteen.

Nukkumisella on suuri vaikutus kaikkien ihmisten hyvinvointiin, mutta kroonisia tauteja potevilla hyvän unen merkitys korostuu entisestään. Esimerkiksi reumatauteihin liittyvät oireet hankaloittavat unta, ja tutkimusten mukaan 60 prosenttia nivelreuma-, nivelrikko- ja fibromyalgiapotilaista kärsii nukkumista häiritsevistä kivuista.

Tempurin ja Tampereen yliopiston tutkimuksessa seurattiin reumatauteja sairastavien nukkumista kotona omissa vuoteissaan sekä kuntoutuskeskuksessa, missä he nukkuivat kehon mukaan muotoutuvilla Tempur-patjoilla ja -tyynyillä.

Tutkimuksessa selvisi, että testihenkilöiden fyysiset oireet, unen huolto ja nukkumisergonomia vaikuttivat eniten nukkumisen laatuun. Kaikkien kohdalla päiväsaikainen väsymys, voimattomuus ja heräämisen jälkeiset tuki- ja liikuntaelinoireet vähenivät kuntoutuskeskusjaksoilla.

Tempur -patjalla ja -tyynyllä saavutettu parempi nukkumisergonomia oli keskeinen tekijä parantamassa kaikkia tutkittuja toimintakykyyn vaikuttavia osa-alueita.

Tempur -patjalla ja -tyynyllä saavutettu parempi nukkumisergonomia oli keskeinen tekijä parantamassa kaikkia tutkittuja toimintakykyyn vaikuttavia osa-alueita.

Nukkumisergonomian tärkeys korostui kuntoutuksessa

Koehenkilöt nukkuivat kuntoutumisjaksolla Tempur-patjoilla ja -tyynyillä, jotka muotoutuvat kehon lämmön ja painon vaikutuksesta tukemaan vartaloa yksilöllisesti parhaaseen nukkumisergonomia-asentoon.

Kokemus patjasta ja tyynystä oli pääasiassa positiivinen: 91 prosenttia koehenkilöistä oli tyytyväisiä patjaan ja 80 prosenttia tyynyyn. Kaksi kolmasosaa koehenkilöistä oli valmis suosittelemaan Tempurin-patjaa myös muille reumapotilaille.

Nukkumisergonomian merkitys huomattiin kuntoutusjaksolla. Sen aikana 49 prosenttia testaajista mainitsi nukkumisergonomian tärkeimmäksi nukkumista auttaneeksi tekijäksi. Kotijaksolla, omilla patjoilla ja tyynyillä nukuttaessa, vain 22 prosenttia testaajista koki nukkumisergonomian parantaneen unen laatua.

Merkittävä apu saavutettiin Tempur-patjalla ja -tyynyllä

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös häiriötekijät. Kotona nukkumista häiritsivät eniten fyysiset oireet, kuten kivut, mikä ilmeni nukahtamisvaikeuksina, unen katkounisuutena, heräämisen jälkeisinä tuki- ja liikuntaelinoireina ja väsymyksenä.

Kuntoutusjaksolla testaajat kokivat unta häiritsevinä tekijöinä melun, kuumuuden ja vieraan ympäristön. Siitä huolimatta he nukkuivat kuntoutusjaksolla paremmin kuin kotona, johtuen juuri tutkimukseen valituista tyynyistä ja patjoista. Myös kuntoutusjaksoon kuuluneet hoidot ja liikunta koettiin unta edistäviksi tekijöiksi.

Tämän perusteella voi sanoa, että Tempur-patjalla ja -tyynyllä sekä hyvällä unen huollolla voidaan parantaa huomattavasti potilaiden nukkumisen laatua sekä kotona että hoitolaitoksessa.

Fysioterapeutti Pasi Koistisen mukaan tulokset ovat merkittäviä – varsinkin kun ottaa huomioon, että kaikilla tutkimushenkilöillä oli käytössään samanlaiset patjat. Vain tyynyt mitattiin yksilöllisesti jokaiselle.

– Vuodekaupoilla tietysti myös patja valitaan jokaiselle yksilöllisesti tyynyn ja peiton lisäksi, eli todellisuudessa tiedossa on vieläkin parempaa unen laatua, hän muistuttaa.

Toisaalta tutkimus osoittaa, miten hyvin yksi ja sama Tempur-patja sopii eri nukkujille. Kyseessä onkin Nasan kehittämä huippuinnovaatio.

– Mikään muu nukkuma-alusta ei pysty samaan. Tempurista seuraava askel paremmassa nukkumisessa on painoton tila, mutta saattaa kulua vielä hetki, ennenkuin se toteutuu kotioloissa, fysioterapeutti Koistinen visioi.

Lähde: Lilja, K, Tampereen yliopisto, 2008

Lue myös